پخش لوله چدن ضد زنگ

پخش لوله های چدن ضد زنگ از روش های مختلفی امکان پذیر می باشد و معمولا این مرحله در بازار های شهر های مختلف ایران صورت می پذیرد.
جنس چدن جنسی بسیار عالی است که به راحتی زنگ نمی زند و ویژگی ذکر شده سبب افزایش کارایی آن ها در تولید لوله ها می شود. لوله های چدن ضد زنگ در نمونه های مختلفی در کارخانه ها تولید می شوند و در مرحله بعد وارد نمایندگی های فروش می گردند تا در بازار ها پخش شوند.