کارخانه تولید نوار تیپ بدون درز

کارخانه تولیدی نوار تیپ بدون درز معمولا در شهر های مشهد، شیراز، تهران و اصفهان هستند که هر کدام دارای خط تولید فعالی در این زمینه می باشند.
نوار تیپ های بدون درز نوار هایی پر فروش هستند که آب را به طور عمقی به ریشه گیاه می رسانند و سبب شادابی گیاه می شوند. این نوار ها با عنایت به این که دارای بازار فروش عالی هستند کارخانه های تولیدی بسیاری به صرافت برای ساخت این نوار ها می افتند و آن ها را به طور عمده تولید می کنند.