کارخانه تولید نوار تیپ ذرت

کارخانه های تولیدی نوار تیپ ذرت این نوار ها را با استفاده از علم روز دنیا و طبق استاندارد های جهانی به طور عمده تولید می کنند و در بازار ها ارائه می دهند.
ذرت از دسته گیاهانی است که کشاورزان به منظور آبیاری بهتر آن ها گیاه را به صورت ردیفی و متراکم کشت می کنند. آبیاری ذرت ها ملزم به نوار های تیپ می باشد که غالبا آبیاری را به صورت قطره ای انجام می دهند. با وجود بازار فروش عالی این نوار ها توسط کارخانه های تولیدی مختلفی آماده فروش می شوند.