کارخانه تولید نوار تیپ مه پاش

کارخانه های تولیدی نوار تیپ مه پاش با بهره گیری علم روز دنیا نوار ها را به طور عمده تولید می کنند و در شهرهای مختلف ایران به فروش می گذارند.
نوار تیپ مه پاش علاوه بر این که پای گیاه را مرطوب نگه می دارند هوای محیط را نیز تازه و عالی می کنند که برای رشد گیاه بسیار مناسب می باشند. این نوار ها را کارخانه های تولیدی مختلفی می سازند تا نیاز بازار های ایرانی را به کشور های خارجی کاهش دهند و مشتریان با کمبودی مواجه نشوند.