کارخانه تولید نوار تیپ پلی اتیلن

کارخانه های تولیدی، نوار تیپ پلی اتیلن راکه کیفیت و مرغوبیت بالایی دارد بیشتر برای استفاده در آبیاری قطره ای تولید و عرضه می کنند.
نوارتیپ هایی که در آبیاری قطره ای گیاهان دارای کشت ردیفی استفاده می شود، از جنس پلی اتیلن است و توسط کارخانه های تولیدی معتبری در داخل کشور تولید می شود. ضمن اینکه این محصول دارای نمونه های خارجی نیز در بازارهای فروش است که نمونه های وارداتی هستند و هر کدام ساختار، کاربرد، و قیمت خود را دارند.