کارخانه لوله فلکسیبل هوا

کارخانه هایی که لوله ها را برای عبور جریان هوا تولید می کنند لوله های مذکور را به صورت فلکسیبل می سازند تا به راحتی مورد کاربری قرار بگیرند.
عبور جریان هوا در مکان های مختلف چون سرویس های بهداشتی و یا هود های آشپزخانه نیاز به لوله دارد که معمولا لوله هایی خاص به این منظور استفاده می شوند. لوله های مدنظر غالبا لوله های فلکسیبل هوا هستند که در کارخانه های تولیدی مختلفی با سطح کیفی متفاوت تولید می شوند.